Hållbarhet i fokus

Hållbarhet är ledstjärnan vid utvecklingen av våra kontor på Jakobsbergsgatan 24. Målet är att bevara ett kulturarv, samtidigt som vi säkerställer att insidan blir modern och hållbar för många framtida generationer. Det vi gör nu ska hålla i tre decennier - minst!

Vi bygger upp - utan att riva ner

Hur bygger man ett hållbart kontor? Det krassa svaret är: Genom att bygga (eller bygga om) så lite som möjligt. Därför utgår vi från husets naturliga förutsättningar och har fokus på att bygga för framtiden –  snarare än att riva ner historien.

Vi undviker större konstruktiva ingrepp, samtidigt som vi säkerställer att så lite som möjligt rivs och slängs. Målet är att skapa en toppmodern kontorsbyggnad som kan vara flexibel och växa med våra hyresgästers behov, men utan att hela tiden behöva byggas om.

Tidiga klimatberäkningar

Redan i förstudien började vi klimatberäkna projektet. Genom att ompröva gamla sanningar och tidigt beräkna vår klimatpåverkan har vi kunnat fatta beslut och löpande göra justeringar som reducerar koldioxidavtrycket.

Målet är att minimera  koldioxidutsläppen både i byggnadsfasen och för de kommande 30 åren.

Med modern teknik och hållbara lösningar minimerar vi energibehoven och gör kontoren smarta och anpassningsbara. För både nuvarande och kommande generationer!

Flexibla installationer

Vi har satt visionen att alla installationer och materialval som vi gör på Jakobsbergsgatan 24 ska hålla i 30 år, utan ett enda ingrepp. Därför är alla installationer gjorda på ett flexibelt sätt som klarar minimala anpassningar. När nya hyresgäster flyttar in kommer inget att behöva rivas upp och slängas.

Ju färre åtgärder som görs vid en lokalanpassning, desto mindre blir klimatpåverkan. Därför har vi haft ambitionen att göra så få förändringar i huset som möjligt, både nu och i framtiden. Redan från början frågade vi oss därför: Hur kan vi göra om Jakobsbergsgatan 24 till ett toppmodernt kontorshus; utan att behöva bygga om och göra några stora ingrepp i fastigheten? Vad är möjligt, med så få ingrepp som möjligt? Vi utgick från husets naturliga förutsättningar och möjligheter. Huset hade en fantastisk potential med rumslösningar och en själ som få moderna byggnader kan leva upp till.

Tove Törneman, projektchef

Tidlösa material och återbruk

För att vara långsiktigt hållbara har vi valt bort tillfälliga trender. I stället är klassisk kvalitet, tidlösa färg – och materialval, bevarade trägolv, detaljer i sten och trä och hållbara ytskikt självklara ingredienser i  inredningen.

Vi väljer också byggmaterial med låga klimatavtryck och arbetar cirkulärt med återbruk i så stor omfattning som möjligt.

Klimatportal för alla hyresgäster

Utöver klimatsmarta fysiska lösningar i fastigheten, kommer våra hyresgäster på Jakobbergsgatan 24 ha möjlighet att se och påverka sin egen miljöpåverkan.

Med vårt verktyg Klimatportalen kan de  rapportera och följa upp sin miljöpåverkan från lokalerna de hyr och enkelt avläsa hur mycket vatten eller energi som har gått åt.

Vårt hållbarhetsarbete

AMF Fastigheter är en långsiktig fastighetsägare och stadsutvecklare med hållbarhet i fokus. Vi vill bidra till att staden utvecklas i en riktning och på ett sätt som i minsta möjliga mån belastar klimatet och miljön.

För oss är det självklart att utveckla idéer för kontor och handel i ett större sammanhang. Vår ambition är att vara med och vitalisera Stockholm city och skapa platser där människor vill vara. Hållbara stadsrum med kontor, handel, gator och stråk som skapar identitet, inspiration och framgång. För detta krävs visioner och ett nära samarbete med Stockholms stad och andra fastighetsägare.

Som en av Sveriges största fastighetsägare har vi ett ansvar att tänka långsiktigt när vi utvecklar våra fastigheter. Inom våra stora bygg- och utvecklingsprojekt arbetar vi med hållbarhet i flera nivåer, som t ex:

  • Fokus på effektiv energianvändning.
  • Aktivt arbete med att beräkna och minimera projektets totala Co2-avtryck genom medvetna och kloka val av konstruktiva ingrepp, installationer, materialval och återbruk.
  • Klimatneutral fjärrvärme och kyla samt uteslutande grön el.
  • Miljöcertifiering.

Vill du veta mer? Läs mer om vår hållbarhetspolicy här!